Dossiers

header-dossiers.jpg

Lerarenopleiding VO

Het Masterplan Dyslexie heeft rond een aantal thema's lesmateriaal ontwikkeld voor eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen VO. Dit materiaal is aangepast aan de meest recente uitgave van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs.

 

Thema 1. Wat is dyslexie?

 

Thema 2. Dyslexiebeleid in de school

 

Thema 3. Signalering


Thema 4. Begeleiding van leerlingen met dyslexie


Thema 5. Compensatie en dispensatie en inzet van digitale hulpmiddelen

Thema 6. Wet- en regelgeving